Câteva cuvinte despre noi...   Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 21 Ploieşti funcţionează din anul 1977 pe Strada Măgurii, Nr. 6, la   parterul Blocului 32- Malu Roşu, fiind organizată corespunzător: 6 săli mari de grupă, bloc alimentar,   spălătorie, grupuri sanitare şi spaţiu de joacă. Grădiniţa are personalitate juridicǎ, Autorizaţie de   funcţionare şi Autorizaţie sanitar-veterinarǎ şi asigurǎ asistenţǎ medicalǎ permanentǎ.    Grădiniţa noastră este locul unde trăiesc înconjuraţi de jucării, poveşti, cântece şi poezii, cei aproape   200 de copii, ocrotiţi cu mare grijă şi multă dragoste de 13 cadre didactice. Împărţiţi în 6 grupe, copiii   păşesc fericiţi pragul grădiniţei, plini de întrebări şi dornici de a afla cât mai multe. Aici, în săli de clasă   spaţioase, inundate de lumină, descoperă primele reguli de convieţuire, se obişnuiesc să fie ordonaţi,   atenţi, îşi formează deprinderi şi înnoadă primele prietenii. Tot aici poveştile dau frâu liber imaginaţiei,   iar creionul, pensula şi foarfeca se lasă mânuite de micuţele  mânuţe îndemânatice pentru a da viaţă   unor creaţii cât mai frumoase.   Scopul principal al grădiniţei noastre este socializarea, educarea şi pregătirea copiilor într-un mediu   educaţional cât mai atractiv, cultivându-le aptitudinile şi formându-le deprinderile necesare integrării   în societate, încurajând formarea unor atitudini şi comportamente bazate pe creativitate, comunicare,   curiozitate, independenţă, entuziasm şi încredere în sine.    Flexibilitatea şi creativitatea în abordarea situaţiilor didactice, evitarea rutinei, egalizarea şanselor   educaţionale precum şi eficientizarea învăţării sunt principiile urmărite de noi în activitatea zilnică.  Toţi părinţii doresc să le ofere copiilor lor cea mai bună educaţie, îşi doresc să fie siguri de buna   îngrijire a copiilor, să ştie că cei mici sunt lăsaţi să-şi exprime propriile opinii, că sunt apreciaţi şi că   toate acestea au loc într-un mediu sigur şi stimulativ. De aceea gradiniţa noastrǎ oferǎ copiilor confort,   siguranţǎ, grijă, atenţie şi dragoste din partea celor care şi-au ales profesia de educatoare.         Suntem alături de copiii dumneavoastră cu o echipă de cadre didactice specializate, motivate intrinsec,   pline de entuziasm şi dǎruire în munca cu copiii,  dornice de perfecţionare continuă şi foarte creative.   Personalul de îngrijire este atent la nevoile celor mici şi gata să le ofere "o mână de ajutor" , o vorba   bună şi o îmbrăţişare caldă.     Copii se vor bucura de petrecerea timpului într-o colectivitate în care sunt  supravegheaţi cu aceeaşi   afecţiune şi atenţie ca în familie. Grădiniţa îşi propune să-i educe pe copii astfel încât, să fie capabili să   se adapteze cerinţelor societăţii.    Grădiniţa este dotatǎ cu mobilier adecvat şi dispune de material didactic variat, modern care contribuie   la formarea complexǎ a personalitǎţii copilului.  “Pitici”, “Fluturaşi”, “Iepuraşi”, “Ştrumfi”, “Piticoţi” şi “Pinochio” formăm cu toţii o familie mare, fericită, plină de imaginaţie şi pusă pe joacă.